Klijenti mogu biti otporni na terapiju iz više različitih razloga. U kognitivnoj bihevioralnoj terapiji klijente se potiče da razviju sigurnu i suradničku vezu sa svojim terapeutima. Ali koliko stav terapeuta utječe na sukladnost ili otpor klijenta? Istraživači Henny A. Westra, Adi Aviram, Laura Connors, Angela Kertes i Mariyam Ahmed, iz & hellip;
Fetalni alkoholni sindrom potencijalno je opasna po život bolest uzrokovana izloženošću alkoholu u maternici. Vrsta i težina simptoma uvelike se razlikuju i djelomično ovise o vremenu i učestalosti izlaganja. Što uzrokuje fetalni alkoholni sindrom? Jedini uzrok fetalnog alkoholnog sindroma (FAS) je izlaganje fetusa alkoholu tijekom & hellip;